Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda hemsidan godkänner du att cookies används för detta ändamål.Läs merOK

Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Kontantfritt överallt, men hur ska barnen lära sig om pengar?

March 4, 2020

Vissa älskar dem, och saknar dem redan. Vissa försöker försvara dem. De flesta har knappt märkt det, och betalar gärna med kort eller Swish. Alla är eniga; kontanterna är på väg bort. Men hur ska barnen lära sig hantera pengar då?

Är kontanter verkligen bättre för barn? Det finns något visst med att fysiskt kunna räkna mynt och sedlar för att till sist komma fram till en summa som representerar hela sin förmögenhet. Hur många har inte som barn räknat sina pengar, fast man på förhand visste på öret hur mycket som skulle finnas där.

Det finns idag en oro inför att våra barn tvingas växa upp utan tillgång till fysiska pengar vilket många tror att kan leda till att barn inte lär sig hantera pengar på ett ansvarsfullt sätt. Den oron kan det finnas fog för med tanke på att flera studier pekar på att vuxna tenderar att handla för mer pengar när de använder kreditkort än när de handlar med kontanter.1,2

Man har undersökt detta även hos barn, i en studie som utfördes i form av ett experiment fick deltagarna som delades in i tre olika åldersgrupper (6, 8 och 10 år gamla) handla för 4 dollar, i en för studien skapad affär. Pengarna gavs till vissa barn genom ett laddat kreditkort och till andra barn som fysiska sedlar, barnen blev även införstådda med att pengarna som de inte gjorde av med i affären fick barnet efter experimentet utbetalat som riktiga pengar att ta med sig hem. Det visade sig att barn som inte hade vecko-/månadspeng utan arbetade för sin vecko-/månadspeng spenderade mer pengar när de handlade med kreditkortet i affären än när de hade fysiska pengar. Barn som till vardags hade vecko-/månadspeng gjorde av med lika stor andel av pengarna oavsett om de handlade med kredit eller fysiska pengar. Utöver dessa fynd visade det sig att barn som till kontinuerligt fick vecko-/månadspeng hade bättre koll på vad saker kostade och hur de skulle spara sina pengar, i jämförelse med barn som inte hade vecko-/månadspeng, oavsett ålder.3

En naturlig invändning till experimentet och slutsatserna skulle kunna vara “kan det inte bero på faktiska skillnader i förutsättningar mellan barn som får vecko-/månadspeng kontinuerligt och barn som inte får det?”. Svaret är, givetvis kan det vara på det sättet, särskilt med tanke på att när studien genomfördes var kontanter det vanligaste betalningsmedlet. Föräldrar som inte lyckades betala ut vecko-/månadspeng kontinuerligt hade kanske större utmaningar i sin vardag än många andra (kanske svårt att hålla rutiner, ojämnt konsumtionsmönster etc). Med det sagt så är det en stor fördel att man idag och bland annat med hjälp av vår app på Gimi kan få avlastning när det kommer till att hålla koll på utbetalningar och skapa rutiner för vecko-/månadspeng och liknande.

Carl-Martins tips:

  • Ge barnet vecko-/månadspeng kontinuerligt (enkelt att göra med hjälp av Gimi-appen), gärna från en ålder av ca 6 år (för lämplig summa kan ni använda vår veckopengskalkylator)
  • Prata med barnet om pengar, ökar barnets förståelse av pengar.
  • Uppmuntra barnet att börja spara av sin vecko-/månadspeng (i Gimi-appen kan man använda sig av målspar).

Sammanfattningsvis kan man säga att det är hjälpsamt för ett barn att från en tidig ålder få veckopeng kontinuerligt.

Carl-Martin Pethrus, leg.psykolog, Med dr

Chief Research Officer på Gimi
1E, C, Hirschman., Differences in consumer purchase behavior by credit card payment system. Journal of Consumer Research., 1979

2A, L, Matthews., J, W, Slocum Jr., Social class and commercial bank credit card usage., Journal of marketing., 1969

3R, Abramovitch., J, L, Freedman., P, Pliner., Children and Money: Getting a Allowance, credit versus cash and knowledge of pricing., Journal of Economic Psychology., 1991Redo för en smartare veckopeng?