Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda hemsidan godkänner du att cookies används för detta ändamål.Läs merOK

Ladda ner appen

Skriv in ditt mobilnummer så skickar vi ett sms med en länk för nedladdning.

SE +46

Barn ärver sina föräldrars ekonomiska vanor. Hur är dina vanor?

February 21, 2020

Är det rimligt att barn sparar av sin vecko-/månadspeng? Det korta svaret på frågan är “ja!”. Jag kan förklara varför och även ge tips på hur du kan hjälpa ditt barn att lyckas med sitt sparande.

På Gimi är vår målsättning att lära barn om pengar, kunskap och erfarenhet som de sedan ska bära med sig under resten av sitt liv. Ekonomiskt sparande är ett beteende vi vill främja tidigt i livet och faktum är att barn lär sig spara av sin vecko-/månadspeng är en av de främsta anledningarna till att föräldrar vill ge sina barn vecko-/månadspeng.1

Det verkar som att barn i ganska stor utsträckning ärver sina föräldrars ekonomiska beteende, den gamla devisen “barn gör inte som man säger utan som man gör” verkar gälla även när det kommer till ekonomiska beteenden. Det har visats i en stor forskningsstudie att barn till föräldrar som har en betalningsanmärkning hos Kronofogden, löper 4 gånger högre risk att själva hamna där, från 24 års ålder i jämförelse med barn till föräldrar som inte har någon betalningsanmärkning.2

Ofta tänker människor att “jag skulle spara, bara jag hade högre lön”, det vi vill förmedla på Gimi är att sparande är ett beteende oavsett om barnet sparar en krona i månaden eller 50 kronor i veckan. Det innebär att barnet lär sig prioritera sina pengar till att använda dem senare. Vad som enligt forskningen främjar ett sparbeteende är långsiktiga sparmål.3,4

Tips:

  • Spara långsiktigt. Hjälp barnet att komma igång med ett långsiktigt målspar (i Gimi-appen kan barnen skapa en “dröm” att spara till)
  • Belöna sparbeteende (i Gimi kan du belöna barnen med en “bonus” på sparade pengar)
  • Låt barnet göra misstag. Låt barnen ta ansvar för sin ekonomi. Vill barnet spara till något som i dina ögon inte är så användbart, låt barnet få göra det. Om barnet efter inköpet drar samma slutsats som du, får barnet göra den upptäckten på egen hand (diskutera efteråt! Var du nöjd med köpet? Då lär sig barnen! I Gimi appen finns möjlighet att välja om man var nöjd med inköpet eller inte)

Bonus på Gimi fungerar som en ränta på det sparade beloppet på kontot, som du som föräldrar betalar för att uppmuntra sparande. Det innebär att om barnet har veckopeng och 1% i bonus samt 500kr på sitt konto, betalar du som förälder ut 5 kr extra i veckopeng. Vissa föräldrar kanske tänker att veckopengen riskerar att bli väldigt hög på sikt, jag tycker man ska applådera eftersom det innebär att barnet har sparat ihop till en rejäl slant!

Carl-Martin Pethrus, leg.psykolog, Med dr
Chief Research Officer på Gimi


1 A, Furnham., Parental attitudes to pocket money/allowance for children., Journal of Economic Psychology., 2001

2 C, Thustrup Kreiner., S, Leth-Petersen., L, C, Willerslev-Olsen. Financial Trouble Across Generations: Evidence from the Universe of Personal Loans in Denmark, 2018

3 P, J, FIsher., C, P, Montalto., Effect on saving motives and horizon on saving behaviors., Journal of Economic Psychology., 2010

4 J, Y, Rha., C, P, Montalto., S, D, Hanna., The effect of self-control mechanisms on households saving behavior., Journal of Financial Counseling and Planning., 2006Redo för en smartare veckopeng?